Waar kan ik meer informatie vinden over mijn pensioenregelingen?

Alle pensioenuitvoerders in Nederland zijn sinds 1 juli 2016 verplicht om de Pensioen 1-2-3 digitaal aan te bieden. In de Pensioen 1-2-3 vind je duidelijke informatie in drie lagen over de belangrijkste onderdelen van jouw pensioenregeling. Hier kun je stapsgewijs meer over je pensioen te weten komen.
Pensioen 1: Hier zie je snel en simpel wat je straks wel en niet krijgt, welke keuzes je hebt en wanneer je actie moet ondernemen.
Pensioen 2 : Hier vind je meer uitleg over de verschillende onderdelen van je pensioen.
Pensioen 3 : Hier vind je alle details van jouw pensioenregeling.
Op het waardeoverdracht voorstel dat je van mijnwaardeoverdracht.nl krijgt, staan de links naar het Pensioen 1-2-3 van jouw pensioenregelingen. Wel zo makkelijk. Per 1 juli 2017 moet het Pensioen 1-2-3 op de website ook beschikbaar zijn voor gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden.