Kan ik mijn oude pensioenen altijd overdragen naar mijn huidige pensioenregeling?

Nee, een waardeoverdracht is niet altijd mogelijk. Is de pensioenopbouw bij je huidige werkgever vanaf 2015 begonnen? Dan is waardeoverdracht meestal mogelijk. Er zijn wel uitzonderingen. Als de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds te laag is, kan de waardeoverdracht op dat moment niet doorgaan. Ook kunnen pensioenen die vóór 8 juli 1994 zijn opgebouwd (meestal) niet worden overgedragen. In sommige gevallen moet je (vorige) werkgever verplicht bijbetalen voor jouw waardeoverdracht. Als deze bijbetaling een bepaald bedrag overstijgt, kan je (vorige) werkgever dit weigeren. Ook in dat geval is een waardeoverdracht niet mogelijk.